MOALEM NISSIM-האתר של נסים

פורטרט-82 הולדת-82
מי עומד מאחורי האתרמי אני יום הולדת-83
חגי עצמאות - תחי מדינת ישראל
תחי מדינת ישראל תחי מדינת ישראל 71 תחי מדינת ישראל שנה טובה ומבורכת
עבודותי האחרונות
בלחיצה על אחת התמונות - נפתח בהתאם קובץ מיצירותי
/ / / /
/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / / / / / / /
/ / שערך הארוך / / / / /
/ / / / / / / /
/ / / הכדור מתפרק כדורים ועוד כדורים כדורים שקופים צבעים כדורים עם בליטות
הכדורים נפלים קוים, קוים מה הוא קופץ... שעשועי טקסט לסובב, לסובב... מ צ ו ל ע י ם ט ק ס ט י ם כדורים ועוד כדורים
פסים וכדורים מי למעלה ומי למטה ד מ ו י ו ת תפוס ברשת כדורים ועוד כדורים התרסקות קונוס וכדור הלבבות פועמים בחוזקה
מ ת כ ו פ י ם כדורים --- כדורים משחקי טקסט הלב פועם הלב פועם קוים, קוים קוים, קוים מתעופף
מתפרק וקופץ רוקדים כדור ומשולשים טקסט-10 צ ב ע ו נ י הכדורים רוקדים מתפרקים ומתחברים דמויות
רוקדים, רוקדים מתנדנדים מתנדנדים רוקדים בשרשרת מ ת ה פ ך כדור ומשמשולשממbal100יםלשים כדור ומשמשולשממbal100יםלשים כדוT E X T
הכל זזים הכל זזים כדורים ומצולעים כדורים ומצולעים כדורים ומצולעים כדורים ומצולעים כדורים ומצולעים כם
הכל זזים קופץ למעלה מ ת פ ר ק י ם מלמעלה למטה החיים בסרט HADAR הטקסט מתנועע ה ת מ נ ו ן
קמטים ת ר ק ו ד 3 ה נ ס י כ י ם LOVE LOVE M O V E S אהבה ורעות STAR
קמטים למטה ולמעלה למטה ולמעלה פירמידות וקונוסים מסתובב מצד לצד פיתולים הכדורים ברשת
T E X T למעלה ולמטה התקוה בעשיה הכדור משתנה לחלום ולהגשים מתגלגלים ומטפסים מתפרק ומתחבר למה הוא קופץ
הכוכב זורח משתנה מתכנס מתנפח מתנדנד הוא נפתח muru, dtun,rhu, פעלולי הכדור
מגדלים ספירלה למעלה ולמטה משחקי טקסט חלקקים מעגלים כדורים מתגלגלים במעגל
נוע תנוע תרקוד-תרקוד קופץ למעלה קוביה וכדור קופץ קוביות ערמונים מתגלגלים
מתגלגלים נופלים למטה כוכבים מסתובב צורות הכדור מתגלגל מתנדנד חוטים וכדורים
מתהפך הוא יסתובב כדור ומשולש הוא יזוז בוא יבוא הישע משחקי טקסט סובב, סובב שטיח רוקד
מסתובב בכדור מסתובב מתפזרים הוא מסתובב הכל מתכסה כדורים, כדורים גלגול קדימה
מסתובבים מסתובב נופל מלמטה מסתובב מסתובב מתכופף עולה ומתמלא שובלים
nx,ucc-4


בלחיצה על אחת התמונות - נפתח בהתאם קובץ מיצירותי

ויטראז' - ח מ ס ו ת החמסות שלי ויטראז' - ח מ ס ו ת ויטראז' - ח מ ס ו ת ויטראז' - ח מ ס ו ת שעונים עבודות זכוכית עבודות זכוכית
תמונות - שמן פסלים מנורות  - ויטראז - ויטראז'- מנורות תמונות - שמן תמונות - שמן זכוכית -ויטראז'- שעונים התכשיטים שלי

הרבה יצירות אנימציה בתלת מימד
בתוכנות הבאות:
Aftar Effects - CINEMA 4D - Bryce 5,7
עבודות בפוטושופ, בנרים וסרטונים שונים

יצירות מחוברות יצירות מחוברות יצירות מחוברות יצירות מחוברות חנוכה יצירות מחוברות יצירות מחוברות
שעשועי מחשב סביבוני נסים שעשועי מחשב שעשועי מחשב שעשועי מחשב תלת מימד CINEMA 4D תלת מימד CINEMA 4D תלת מימד CINEMA 4D
מגן דוד
1 תלת מימד בתנועה 2 תלת מימד בתנועה 3 תלת מימד בתנועה 5 תלת מימד בתנועה ריקוד העצים צל הרים כהרים עבודות בפרייס תלת ממד תלת ממד תלת ממד
5 תלת מימד בתנועה תלת מימד טנגו הרים טנגו ההרים בין סלעים ובין הרים שעשועי מחשב תלת ממד תלת ממד תלת ממד
תלת ממד תלת ממד תלת ממד תלת ממד תלת ממד תלת ממד תלת ממד
פוטושופ-בנרים פוטושופ-בנרים פוטושופ-בנרים פוטושופ-בנרים עבודות פלש BANER-5 ירון-12 רז בת 27 עיד אלפיטר נכדיי היקרים אלדד בן 8 אפטר אפקטס
ים ושמיים

היער

מצא את הדרך

לונדון לא מחכה לי לנוי תואר שני לרז באהבה

לרז ואסף באהבה

חג פורים

חג פורים

מחמוד קאסצ NOY30 יום הולדת לנוי
אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס רז ואסף חוגגים שנה לנישואין לכוכב עננים

אלדד בן 4

אלדד בן 5

אלדד בן 5

דביר בן 14

אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס אפטר אפקטס

ברקים ורעמים

דביר וירון

אפטר אפקטס לרז באהבה

אפטר אפקטס

חג פורים

סרטונים שונים

יום פתוח

היצירות של נסים על סרט היצירות של נסים על סרט

מסיבת רדיו

דביר בן 10

לדביר באהבה לדביר באהבה לדביר באהבה לדביר באהבה-2 תלת ממד לירון באהבה
הכל זורם-6/8/2016 -19להדר באהבה להדר באהבה-23 לירון באהבה לירון באהבה

עד כאן יצירותי

בהמשך האתר: מצגות רבות מאוד של אמנות שיצרתי, מצאתי והוספתי
וכן מידע רב

מצגות על ציירים ופסלים בארץ ובעולם והיכלי אמנות שאני למדתי
עליהם באוניברסיטת "בר אילן" אצל דר' רות דורות המצוינת
מצגות ציירים מצגות פסלים היכלי אמנות

מצגות מחכימות, מהנות ומשעשעות
פרפראות האתר השלישי של נסים האתר הרביעי של נסים

הודו, סין הגדולה, ברלין, רוסיה, איטליה, הרביירה הצרפתית, ופרובנס
ונורמנדי שבצרפת - במלאת 70 שנה לפלישה מאנגליה לאירופה לשם מיגור המשטר הנאצי
אלו -מקומות שביקרנו בשנים האחרונות ומאוד התרשמנו מהן.

קישורים לאתרי אמנות


מי עומד מאחורי האתרמי אני כתבו עלי
View My Stats