על החמסותעל החמסות

  ה  ח  מ  ס  ו  ת     ש ל     נ ס י ם 

חמסות ויטראז - מיוחדות לאתר של נסים רשום תגובה בספר האורחים