על החמסותעל החמסות

     ה  ח  מ  ס  ו  ת       ש ל        נ ס י ם    

חמסות ויטראז - עם מגן דוד לאתר של נסים

 רשום תגובה בספר האורחים