מי עומד מאחורי האתרמי אני

           ה א ת ר       ש ל       נ ס י ם             

מנורות קיר, מנורות תיקרה - מויטראזתן דעתך - שלח לי אימל