עם שולה גורביץ - טיול לפולין-7/2015

טיול בפולין-מצגת 3 סרטונים
ווארשה בחורף