מי עומד מאחורי האתרמי אני

   ה א ת ר       ש ל       נ ס י ם    

הפסלים שלי, חלק שרופים בתנור והרוב יציקות מלט

תן דעתך - שלח לי אימל