מי עומד מאחורי האתרעל השעונים

      ה א ת ר       ש ל    נ ס י ם      

עבודות ויטראז ושעונים

כתוב תגובה בספר האורחים