מי עומד מאחורי האתרעל השעונים

            ה א ת ר       ש ל       נ ס י ם                

השעונים שלי - שעוני קירכתוב לי בספר האורחים