מי עומד מאחורי האתרעל השעונים

ה א ת ר       ש ל        נ ס י ם  

שעוני קיר-חלק מצויר על זכוכית ואחרים עשויים מויטראז

כתוב תגובה בספר האורחים