ברכה לבת עמי
ממתנדבי "ידיד לחינוך" שברמת גן

ערך: מועלם נסים