71- שנות עצמאות למדינת ישראל
לפתוח מסך גדול


לאתר של נסים