מי עומד מאחורי האתרעל הפיסול

      ה א ת ר        ש ל        נ ס י ם    

מצגות על פסלים שאהובים עלי

נא להמתין לפתיחת המצגות ולאחר קריאת המידע - התמונות מתחלפות מעצמן

מיכאך אנג'לומיכאל אנג'לו מיכאל אנג'לו בפירנצה ברנקוזיברנקוזי 1 ברנקוזיברנקוזי 2
אוגוסטרודן רודןמוזיאון רודן מוזיאון רודן 2 גאודיגאודי 1
גאודיגאודי 2 גאודיגאודי 3 גאודי 4 גאוודי 5
גאוודי-העיצוב שבפנים ברניני 2 ג'קומטיג'קומטי דושן מרסלדושן
דונטלודונטלו פיסול מודרני 1פיסלי חוצות 1 פיסול מודרני 2פיסלי חוצותי 2 פיסול חוצותפיסול חוצות 3
פיסול חוצותפיסול חוצות 4 פיסול חוצותפיסול חוצות 5 פיסול חוצותפסלי חוצות 6 פיסול חוצותפסלי חוצות 7
מאדאם טוסומאדם טוסו 1 מאדאם טוסומאדאם טוסו 2 דגן שקלובסקי דגן שקלובסקי 2
ארכיפנקוארכיפנקו פיסול בבמבוקפיסול בבמבוק תערוכת פיסול באשדוד צבי לחמן
דנידני קרוואן אנדרטת חטיבת הנגב פיסול במלח-ענת אשד גולדברג פיסול בפירותפיסול בפירות
ספנסר טוניק יומה שגב פיסול בצמחים מפסל הכינרות
הפיסול השקוף לאה מג'רו - מינץ הנס ורלה - פסל קובני דן מלר
פיסול בחול שערים-לורנצו גילברט פסלי ידיים עודד הלחמי
צדוק בן דוד דתיה לנדאו פיסול בצל פרננדו בוטרו
מפסלת התחרה זוגות בפיסול פרק ויגלנדפרק ויגלנד אגם יעקבאגם יעקב
צ'יהוליצ'יהולי פסלי חוצות 9 פסלי חוצות 10 שערי גן העדן שבפירנצה
פסלי זכוכית אניש קאפור כלי נגינה פסלי נשים
זכוכית ישראלית פיסול מוזיקלי פיסול מיוחד במים רומרו בריטו
מוזיאון הבובות שבערד ג'ים וורן ברניניברניני פיסול בעץ
ברניניפסלים עם כל דבר פסלי נשים

לאתר של נסים