עם שולה גורביץ - טיול לפולין-7/2015

טיול לפולין 3 סרטונים
ווארשה בחורף